Beépíthető gépek fél áron

2021. március 03.
stabil belso

A beépíthető készülékek keresletére meglehetősen nagy hatással van az ingatlanpiac, illetve a lakásfelújítási hajlandóság alakulása. Ezért minden olyan változás, ami közvetlenül befolyásolja az említett területeket, a beépíthető háztartási gépek forgalmára is komoly hatást gyakorol. Az idén elindított új lakásfelújítás-támogatási rendszer éppen emiatt komoly potenciált jelenthet a szegmens számára..

Ingatlanvásárlás, illetve lakásfelújítás kapcsán meglehetősen erős ösztönző tényező minden olyan opció, amely a lehetőségeket kitágítja vagy a költségeket csökkenti. Így egy kedvező hitelkonstrukció is katalizátorként működik, egy vissza nem térítendő támogatás pedig még inkább fokozza az emberek motivációját. Az idén bevezetett, gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása ez utóbbi körbe tartozik, ezért aztán feltételezhetően igen népszerű lesz a családok körében. A háztartási készülékek, de különösen a beépíthető gépek keresletére pozitívan hat minden ingatlanokkal kapcsolatos kedvezményes lehetőség, még akkor is, ha az konkrétan nem érinti a készülékek beszerzésének költségeit. Az új otthonfelújítást ösztönző rendszer azonban azon építési tevékenységek közé sorolja a beépített bútor vagy konyhai gép beépítését vagy cseréjét, amelyre a támogatás igényelhető. Ennek megfelelően a rendelkezés által kínált lehetőségek tulajdonképpen közvetlenül befolyásolhatják a beépített készülékek iránti keresletet. Ráadásul igen magas a vissza nem térítendő támogatás felső korlátja, ami akár a felsőbb kategóriájú gépek számára is kedvező lehet.

A 2014 és 2018 között évente kiírt, az energiahatékony készülékek vásárlását ösztönző háztartásigépcsere-programban az igényelhető támogatás maximális mértéke 45 ezer forint volt. A pályázat hatására pedig több tízezer készülék talált gazdára évente a támogatási rendszer által érintett termékkörök vonatkozásában. A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásának keretében akár 1,5 millió forint is lehet a felújítás anyagköltségeire (ebbe tartozik bele a beépíthető készülékek beszerzésének költsége is) igényelhető támogatási összeg.

A támogatás mértéke

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50 százaléka, de legfeljebb 3 millió forint lehet. Vagyis a 3 milliós felső korlát elérésének feltétele, hogy a rekonstrukció összköltsége számlával alátámasztott módon elérje a 6 millió forintot. Továbbá a támogatás összegében fele-fele arányban kell szerepelnie a vállalkozói díjnak és az anyagköltségnek. Ez nem azt jelenti, hogy a támogatás feltétele, hogy a munkadíj és az anyagköltség pontosan megegyezzen, hanem azt, hogy amennyiben a felújítási költségek az 50 százalékos aránytól eltérően oszlanak meg, akkor a kisebbik költséghányad határozza meg a támogatás mértékének maximumát a nagyobbik rész vonatkozásában is, akkor is, ha ez nem éri el az igényelhető összeg felső határát. Vagyis mindig a kisebbik költségtétel duplája lesz a támogatás összege, kivéve, ha ez meghaladja a maximum adható 3 millió forintot, vagy a teljes költség felét. Ez így talán egy kissé nehezen érthető, a megfelelő értelmezés viszont a vásárlók számára meglehetősen fontos lehet, hiszen ez nagyban befolyásolhatja, hogy mire mennyit költenek a felújítás során. A könnyebb értelmezhetőség kedvéért táblázatban foglaltuk össze, hogy a költségek megoszlása, illetve azok mértéke hogyan befolyásolja a támogatás összegét. A táblázatban szereplő adatokból az is kiderül, hogy a költségek 50 százalékos megoszlására vonatkozó előírás miatt bizonyos esetekben kisebb teljes költség mellett nagyobb támogatás igényelhető. Valamint hogy csak abban az esetben igényelhető a maximális támogatás, ha a teljes költség 6 millió forint, vagy több és mindkét költségtétel külön-külön is eléri vagy meghaladja az 1,5 millió forintot. Megközelítés kérdése, hogy miként tekintünk a támogatás felhasználására elvben, hiszen gondolhatjuk azt, hogy csak az anyagért fizettünk, a munka pedig ingyen volt, vagy fordítva, de vélhetjük úgy is, hogy mindennek csak a felét fizettük. Ha pedig az utóbbi értelmezés a nyerő, és nem költünk többet a felújításra, mint 6 millió, akkor a beépíthető készülékekhez tulajdonképpen fél áron lehetett hozzájutni.

MAGYARÁZAT:

2.sor: A kisebb költség hányad 2 millió forint, a költségtételek 50 százalékos megoszlására vonatkozó előírás miatt az igényelhető összeg 2 x 2 millió forint lenne, azonban a támogatás maximuma  csak 3 millió forint lehet.

3. sor: A kisebb költség hányad 1 millió forint, a költségtételek 50 százalékos megoszlására vonatkozó előírás miatt az igényelhető összeg 2 x 1 millió forint, annak ellenére, hogy a teljes összeg 50 százaléka alapján az igényelhető támogatás 3 millió forint lenne.

4. sor: A kisebb költség hányad 1,5 millió forint, a költségtételek 50 százalékos megoszlására vonatkozó előírás miatt az igényelhető összeg 2 x 1,5 millió forint, ami nem haladja meg a támogatás maximumát, a 3 millió forintot.

MAGYARÁZAT:

2.sor: A kisebb költség hányad 0.5 millió forint, a költségtételek 50 százalékos megoszlására vonatkozó előírás miatt az igényelhető összeg 2 x 0,5 millió forint, annak ellenére, hogy a teljes összeg 50 százaléka alapján az igényelhető támogatás 2 millió forint lenne.

3. sor: A kisebb költség hányad 1 millió forint, a költségtételek 50 százalékos megoszlására vonatkozó előírás miatt az igényelhető összeg 2 x 1 millió forint lenne, azonban a támogatás a felújítás teljes költségének 50 százaléka lehet maximum.

4. sor: A kisebb költség hányad 0.5 millió forint, a költségtételek 50 százalékos megoszlására vonatkozó előírás miatt az igényelhető összeg 2 x 0,5 millió forint, annak ellenére, hogy a teljes összeg 50 százaléka alapján az igényelhető támogatás 1.5 millió forint lenne.

A támogatási elérhetősége

A támogatás a 2021-ben és 2022-ben megkezdett és be is fejezett, a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló rendeletben részletezett felújítási munkákra igényelhető. Az igénylésnek pedig legkésőbb a rekonstrukcióhoz tartozó utolsó számla teljesítése után 60 nappal, de legfeljebb 2022. december 31-ig kell megtörténnie. A kérelem benyújtására elektronikus és postai úton, illetve személyesen van lehetőség. A kitöltött formanyomtatványhoz mellékelni kell a kivitelezővel kötött szerződést, amely részletesen meghatározza a felújítással kapcsolatos munkákat, annak díjait, illetve az anyagköltségeket, amennyiben annak beszerzése része a szerződésnek. Továbbá szükség van a kiállított és teljesített számlákra, amelyek nem lehetnek régebbiek, mint 2021. január 1., valamint az átutalással teljesített számlák esetében a kifizetést igazoló dokumentumra, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolványokra mind az igénylő, mind a vele egy háztartásban élő gyermek esetében.

Az otthonfelújítási támogatás igénybevételének fontosabb feltételei:*

  • A támogatás igénylőjének legalább egy 25 évesnél nem idősebb gyermeket kell nevelnie, vele közös háztartásban élnie.
  • Az igénylőnek és a támogatás jogosultságánál figyelembe vett gyermeknek legalább egy éve kell a lakhelyének lennie annak a lakásnak, amely a támogatásból felújításra kerül.
  • Kizárólag használt ingatlan felújítására igényelhető a támogatás.
  • A támogatást csak egyetlen alkalommal lehet igénybe venni.
  • Korábban már támogatással érintett lakásra nem igényelhető.
  • A felújítási munkát minden esetben kivételezőnek kell elvégeznie, az önállóan, vállalkozó bevonása nélkül elvégzett munkára a támogatás nem igényelhető.
  • Támogatás igénylésére munkadíj és anyagköltség vonatkozásában csak együttesen van lehetőség, külön-külön nem igényelhető támogatás.
  • Az igénylő és az igénylő családtagja vagy közeli hozzátartozója nem lehet a kivitelezést végző vállalkozó, gazdálkodó szervezet esetében pedig annak munkavállalója vagy vezető tisztségviselője.
  • A felújítással kapcsolatos számlákat, szerződéseket, illetve a kifizetéseket igazoló dokumentumokat az igénylési kérelemhez mellékelni kell.
  • A számlákat az igénylő nevére kell kiállítani.
  • Az 5%-os általános forgalmiadó-mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe a támogatás.
  • Az anyagköltség részeként beszerzett konyhai gépnek beépíthetőnek kell lennie.

* A teljes körű, részletes feltételeket, a támogatható építési tevékenységek teljes listáját, illetve a támogatással kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a Magyar Közlöny 2020. évi 259. számában megjelent, a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló, 518/2020 (XI.25) számú kormányrendelet tartalmazza.

TOVÁBBI CIKKEINK A ROVATBÓL:

Itt a roller, hol a biztosítás?

Itt a roller, hol a biztosítás?

Idén május 9-én került kihirdetésre a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról (KGFB) szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása, amely az...

Kapufa

Kapufa

A nagy érdeklődésre számot tartó sportesemények a műszaki kereskedelemben, elsősorban a televíziók kapcsán, mindig is kiemelt szezont jelentenek,...

Xiaomi, vagy nem?

Xiaomi, vagy nem?

Noha egyre kevésbé jellemző, de egyáltalán nem ritka, hogy egy vállalat úgynevezett „multibrand” stratégiával van jelen a piacon, azaz a cég több...

Produktivitás nyomában

Produktivitás nyomában

A vállalati szférában a hatékonyság kulcsfontosságú tényező, az üzleti döntések alapját jelentő megfontolás azonban a munkavégzés kapcsán nem mindig...

Dupla, vagy szimpla

Dupla, vagy szimpla

Legyen szó bármilyen készülékről a vezérlés nem elhanyagolható szempont. Az egyszerű használhatóság szinte minden termékkörben a vásárlást...

Share This