Megváltozott jótállás

2021. február 01.
A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállási kötelezettség 2021. január 1-től megújuló szabályai több új elemet is tartalmaznak a korábbi rendelkezéshez képest. A változások többek között hatnak a jótállás időtartamára, a javítás idejére vonatkozó előírásokra, a tájékoztatási kötelezettségre, de érintik a csomagolás meglétének szükségességét és az elektronikus jótállási jegyet is. A legfontosabb újdonságokat és az azokkal kapcsolatos szempontokat összegeztük.
DIGITAL_KÖRNY

1. Vételár függvényében változó sávos jótállási idő

A garancia, mint jogi szakkifejezés, nem létezik a magyar jogszabályokban, a köznyelvben használt kifejezés jogi megfelelője a jótállás. A jótállás lényege, hogy a jótállás időtartama alatt felmerülő termékhiba vagy egyéb minőségi kifogás esetén a jótállásra kötelezett (eladó) köteles a terméket javítani vagy kicserélni, Ha az eladó ezekre nem képes, akkor a vásárló árleszállítást kérhet, a terméket a jótállásra kötelezett költségén kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. A vásárlónak elég a hiba tényét bizonyítani, az eladónak viszont független szakértői véleménnyel kell bizonyítania, hogy a hiba a teljesítés után keletkezett (például a nem rendeltetésszerű használatból ered).
2021. január 1-től a kötelező jótállás időtartama a termék árától függően sávosan alakul:

  • A 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év.
  • A 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év.
  • 250 000 forint eladási ár felett három év.
A vételárhoz igazított jótállási idő egyben azt is jelenti, hogy adott terméktípusra vonatkozó jótállási idő változhat attól függően, hogy ténylegesen mennyiért kerül eladásra a termék. Egy 105 000 forintos készülékre 2 év a jótállás idő, de ha ugyanaz a termék például egy akcióban 95 000 forintba kerül, akkor csak 1 év lesz a jótállás. Így bizonyos esetekben az is előfordulhat, hogy a vásárlónak célszerűbb lesz néhány ezer forinttal magasabb vételárat fizetni.

Ez a lehetőség pedig további fontos szempontok figyelembevételét teszi indokolttá:

Jótállási jegy és számla

A szabályozás szerint a jótállási jegy önmagában is elegendő a jótállási jog érvényesítéséhez, amennyiben viszont a jótállási jegy nem tartalmazza a vételárat, akkor szükség van a számlára is, hiszen azzal lehet igazolni a ténylegesen kifizetett összeget, vagyis azt, hogy milyen jótállási idő vonatkozik arra a konkrét termékre.

Kiterjesztett garancia

A kereskedelemben bevett gyakorlat a kiterjesztett garancia intézménye, ez a meghatározás azonban nem minden esetben ugyanazt jelöli. A kiterjesztett garancia kétféle lehet. Az egyik esetben általában szerződéses jótállásról van szó, ami a termék gyártója által, a kötelező jótálláson felül biztosított jótállást jelenti. Ez lehet ingyenes, vagy a gyártó által megszabott feltételek szerint igénybe vehető. A másik esetben a kiterjesztett garancia egy biztosítási konstrukció. Ezért minden esetben fizetni kell kereskedőtől, biztosítótársaságtól és időtartamtól függően változó összeget. Ez a szolgáltatás azonban akár jelentősen is eltérhet a gyártó által biztosított jótállástól. Különösen fontossá válik ez a sávos kötelező jótállás bevezetésével. Előfordulhat ugyanis, hogy egy termék akciós árához a vásárló vesz egy év kiterjesztett garanciát, és így többet fizet, mint ha a normál áron vette volna meg, ráadásul a két év kötelező jótállás helyett egy év kötelező jótálláshoz és egy év termékbiztosításhoz (kiterjesztett garanciához) jut.

2. Javítási határidők, csere, elállás

Az új szabályozás szerint is a vállalkozásoknak „törekedniük kell” a termék 15 napon belüli javítására. Új elem azonban, hogy a fogyasztót legkésőbb a 15. napon értesíteni kell a javítás várható hosszáról, ha a javítási idő a 15 napot meghaladja. A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen hozzájárult. A javításra továbbra is 30 nap áll rendelkezésre, ha ezalatt a javítás nem történik meg, akkor a vásárló dönthet úgy, hogy megvárja a javítás végét, ellenkező esetben a készüléket 8 napon belül ki kell cserélni. Ha a csere nem lehetséges, akkor a vevő elállhat, és ebben az esetben 8 napon belül vissza kell téríteni számára a számlán szereplő vételár összegét.

Amennyiben a hiba nem javítható, a készüléket 8 napon belül ki kell cserélni. Ha a csere nem lehetséges, akkor a vevő elállhat, és ebben az esetben 8 napon belül vissza kell téríteni számára a számlán szereplő vételár összegét.

Ha a jótállási idő egy adott évén belül a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, akkor az eladó köteles nyolc napon belül kicserélni azt. Ha erre nincs lehetőség, akkor a vételárat kell az eladónak 8 napon belül visszatérítenie a vásárló számára. A vevő azonban dönthet úgy is, hogy negyedszerre is javíttat, vagy a vételár csökkentését kéri, vagy mással javíttat az eladó költségére. Fontos, hogy a háromszori javítás bármely hiba esetére vonatkozik, a meghibásodásnak nem kell minden alkalommal ugyanannak lennie.

3. A vásárló dönti el, hova fordul a jótállási igénnyel

A vásárolt, kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében 2021. január 1-et követően a kijavítás iránti igényével a vásárló az eladón kívül közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálathoz is fordulhat. Amennyiben a vásárló közvetlenül a szervizhez fordul, érdemes a pontosan kitöltött és lebélyegzett jótállási jegy mellett a számlát is magával vinnie. Ugyanis ezzel tudja igazolni, hogy fogyasztó (nem cég, akire a jótállás nem vonatkozik), illetve ez tartalmazza a jótállási idő alapját jelentő és az esetlegesen visszatérítendő vételárat is.

Fontos, hogy rögzített berendezések esetében, azaz olyan készülékeknél, amelyekhez speciális csatlakozás szükséges, lehet, hogy a hiba az üzemelési körülményekben van. Ezért ilyenkor a jótállási igény érvényesítéséhez a szerelőt kell kihívni, és nem a készüléket a szervizbe vinni.

4. Nem kell megőrizni a csomagolást

Korábban sok vitára adott alapot a csomagolás megőrzésének szükségessége. Az új szabályozás egyértelműen kimondja, hogy a jótállás érvényesítésének nem lehet feltétele a csomagolás visszaszolgáltatása.
DIGITAL_KÖRNY

5. E-jótállási jegy

Az új szabályozás lehetőséget ad az eladónak a jótállási jegy elektronikus úton történő biztosítására is. Ez lehet e-mail vagy letölthető dokumentum, de akár számla is, ha az megfelel a jótállási jegyre vonatkozó előírásoknak.

6. A szakvélemény követelményei

Amennyiben a vásárló által bejelentett hibával kapcsolatban az eladó úgy véli, hogy az a vevő hibájából következett be, például a nem rendeltetésszerű használat miatt, úgy ezt köteles független szakvéleménnyel bizonyítani. Ennek kötelező elemeiről is rendelkezik az új szabályozás:

megrendelő neve és címe

üzlet neve és címe

vizsgálat tárgya

vizsgálati díj összege

vizsgálati díj fizetésére kötelezett

termék beérkezésének időpontja

vásárlás időpontja

minőségi kifogás bejelentésének időpontja

fogyasztó kifogása

vizsgálati módszerek

vizsgálat megállapításai indokolással ellátva

tájékoztatás

egyebek

7. A szerviz tájékoztatási kötelezettsége

Amennyiben egy javításra leadott termék nem javítható, erről a tényről a szerviz köteles igazolható módon értesíteni a kereskedőt. Ha a javításra lehetőség van, akkor annak elvégzését követő öt munkanapon belül erről a kereskedőt tájékoztatni kell. Értesítési kötelezettség áll fenn abban az esetben is, ha a termék javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe, vagy ha a termék javítása nem lehetséges harminc nap alatt.
DIGITAL_KÖRNY

Amit még tudni érdemes

Speciális jótállási feltételek

Az eladó a szabályozásban foglaltakon túl további jótállási feltételeket nem határozhat meg. Ezalól azonban kivétel a gázüzemű készülékek üzembe helyezése, a fluortartalmú hűtőközegekkel üzemelő berendezések (pl. klímaberendezések és épületek hűtésére, fűtésére, illetve meleg víz előállítására szolgáló hőszivattyús berendezések) üzembe helyezése, valamint a speciális elektromos bekötést igénylő beépített készülékek (pl. főzőlap). Ezekben az esetekben az extra előírást a megfelelő, jogszabályban meghatározott engedéllyel rendelkező szerviz általi beüzemelés jelenti. Ezért a tevékenységért (beüzemelés) az üzembe helyező díjat számíthat fel. Ezzel az extra költséggel a fogyasztónak számolnia kell, ha ilyen készülékeket vásárol, s a kötelezett előírhatja a jótállási kötelezettség feltételéül, hogy a fogyasztó jótállási igénye érvényesítésekor hitelt érdemlően igazolja felé a jogszabályban meghatározottaknak megfelelő üzembe helyezést.

A jótállás idő meghosszabbodása

A jótállási idő a termék vevőnek történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést az eladó, illetve annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 

TOVÁBBI CIKKEINK A ROVATBÓL:

Kávéfőzőpiac 2021

Kávéfőzőpiac 2021

A járvány számos módon hatott a háztartási gépek forgalmára a tavalyi év során. Nőtt az online értékesítés, több szegmensben pedig jelentősen...

Üzlet bezárások után

Üzlet bezárások után

Idén április 7-én feloldásra került a márciusban bevezetett boltzár. A közel egy hónapig tartó korlátozáshoz hasonló folyamatra már egy évvel...

Kapcsolatban

Kapcsolatban

A kereskedelemben úgy tartják, hogy egy jó eladó bármit elad, és ez többé-kevésbé igaz is. Persze számít a termék, az ár, a marketing és számos...

Fogd, és vidd!

Fogd, és vidd!

A járvány hatására érezhetően megváltozott a kereskedelem szerkezete, ami elsősorban az online értékesítés részarányának növekedésében öltött...

Digitális környezetben

Digitális környezetben

Az idei évben bekövetkezett változások szükségessé vagy legalábbis indokolttá tették új eszközök alkalmazását az értékesítésben. A hirtelen lezajló...

Share This